Ny bok om renhunden

31 oktober, 2019
  • Litteratur och skrivande
  • Demokrati och rättigheter

Sensus har stöttat författarna Anna Kuhmunen och Leila Nutti under resan med skrivandet och slutförandet av boken Če - En duktig hund gör tio renskötares jobb. Samarbetet kulminerade i en ansökan av Sensus till litteratur- och konstbiennalen Bok & Bild i Luleå för en plats i programmet, med ett boksamtal inför publik i Luleå i slutet av oktober där Sensus agerade som samordnare och samtalsledare.

Če är ett nordsamiskt inkallningsord. Anna och Leila har skrivit en bok där en levande samisk hundkultur beskrivs, som både fångar gamla samers unika kunskaper och historier kring arbetande renvallningshundar samt unga samers växande intresse av att komplettera den i stort sett motoriserade renskötseln med det mer hållbara alternativet med hund.

Boken bottnar i traditioner som bevarats framför allt hos äldre samer vars kunskap är livsnödvändig och värderas högt. I boken har författarna intervjuat ett fyrtiotal samer runt om i Sápmi. Trots att renhundens självklara plats i familjen och dess oumbärliga arbete med renarna har beskrivits genom tiderna får den nu för första gången sin egen bok.

Sensus Norrland har samisk verksamhet även inom andra områden: traditionell samisk kultur (med fokus på det samiska språket), renskötsel (där stor vikt läggs vid kunskap som förs vidare från generation till generation) samt miljö- och hållbarhetsfrågor.