Bild: Lisa Nilsson

Nöjesfabriken

12 november, 2019
  • Dans och teater

Nöjesfabriken i Skellefteå är en lokal teatergrupp med Skellefteå kommun som huvudman. På Nöjesfabriken träffas vuxna personer med olika funktionsvariationer för att tillsammans lära och skapa teater och underhållning.

Sensus samarbete med verksamheten startade för flertalet år sedan och är under ständig utveckling.

Idag stöttar Sensus verksamheten med en teaterpedagog. Pedagogen arbetar med delaktighet utifrån ett medskapande arbetssätt. Deltagarna på Nöjesfabriken är delaktiga i byggandet av föreställningar från start till färdigt resultat i såväl manus, scenkostymer som rekvisita och scenisk framställan. Gruppen arbetar med att tolka färdigskrivna föreställningar och har under året spelat föreställningen Underlandet, en tolkning av Lewis Carrolls klassiker Alice i Underlandet.