Bild: Scandinav bildbyrå

Musik och minne – för personer som är dementa

9 december, 2019
  • Musik – Instrument och sång
  • Samtal om livet

Birgitta Hedenberg använder musiken som kommunikation och är lyhörd på ett medvetet sätt. Hon försöker i den mån de går få veta lite om deltagarnas liv och vad de heter. Det är viktigt att få vara sedd som en namngiven person!.

Hon sjunger de sånger som hon märker att deltagarna känner igen, och om de vill, kan sjunga med i. Att känna igen, och sjunga med, stimulerar minnet och Birgitta får ofta höra små berättelse om vad deltagarna har upplevt, på en dansbana eller hos en mormor med mera. Birgitta har en utbildning inom funktionsinriktad musikterapi FMT och grundtankarna därifrån tar hon med sig in i Musik & Minne.

Birgittas metod ger resultat och gör skillnad. Hon väcker minnen till liv hos personer med demens. Deltagarna visar på olika sätt att de uppskattar när Birgitta kommer. De lyser upp och kommer fram och hälsar och personalen på hemmen samt anhöriga säger att de kan se en skillnad. Deras önskemål har gjort att hon har återkommit sedan våren 2017 på i stort sett alla ställen.

Demens är en sjukdom som drabbar minnet. Att inte längre riktigt komma ihåg kan leda till nedstämdhet, förvirring, oro och isolering. När minnena försvinner, försvinner också en del av identiteten och självkänslan. Musik är ett bra verktyg att öka livsglädjen när språket ibland blir förvillande och koncentrationen och närminnet blivit sämre. Många minnen, både fysiska och psykiska är kopplade till musik. Redan som barn kommer vaggvisor, julvisor in och sedan fylls det på under livets gång. Det är allt från dansmusik, snapsvisor, kampsånger till enkla folkvisor och tonsatta dikter. Alla kan relatera till någon form av musik.

Birgitta Hedeberg

Sedan 2017 har Sensus genomfört Musik & minne för personer som är dementa på äldreboende i Sotenäs och Tanums kommuner. Under 2019 har Birgitta Hedeberg varit på hemmen sammanlagt 250 gånger.