Mötesplats – musiker

30 november, 2020
  • Musik – Instrument och sång

Kyrkomusikerfortbildningen Mötesplats – musiker förde under 2020 ett turnéliv. På fyra platser i Härnösands stift arrangerades fortbildningsdagar med fokus på orgel.

Platserna och orglarna valdes utifrån det orgelinventeringsprojekt som stiftet arbetat med. Gästföreläsare var orgelprofessor Johannes Landgren som bland annat undervisade i orgelvård, improvisation och ”master-classes”. Han avslutade varje dag med att spela en orgelkonsert. Innan konserten höll kyrkomusikern i församlingen/kontraktet en föreläsning om orgelbyggaren och historien om orgelns tillkomst. Platserna var Boteå (Sollefteå pastorat), Hammerdal (Strömsunds pastorat), Njurunda (Njurunda församling) samt Nätra (Nätra-Sidensjö pastorat).