Mot en mer inkluderande kyrka – Sensus och Falkenbergs pastorat utmanar normer

26 mars, 2024
  • Demokrati och rättigheter

Utforskandet av nya vägar för att skapa en mer inkluderande kyrka står i fokus när Falkenbergs pastorat och ett studieförbund samarbetar. Målet är att utmana befintliga normer och skapa en gemenskap där alla känner sig välkomna.

En förmiddag i mars möttes representanter från Sensus och Falkenbergs pastorat för ett viktigt och givande samtal. Syftet med träffen var att utforska och utmana våra befintliga normer och arbetssätt för att göra kyrkan mer inkluderande och välkomnande för alla. Frågor som "Hur blir vi mer normmedvetna?" och "Vad kan vi göra för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade i våra verksamheter?" stod i centrum för diskussionen.

Dagen präglades av en öppen och inspirerande atmosfär där deltagarna tillsammans utforskade konkreta åtgärder för att bredda kyrkans gemenskap. Genom att aktivt arbeta med och ifrågasätta våra egna normer, tog vi ett steg närmare en kyrka där alla känner sig välkomna.

Mötet med Falkenbergs pastorat visade på vikten av samarbete och dialog i strävan efter en mer inkluderande kyrka. Det blev en dag fylld av lärande, inspiration och framför allt, en gemensam vision om en kyrka som öppnar sina dörrar för olikheter.

Sensus studieförbund ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete tillsammans med Falkenbergs pastorat och andra samarbetsparter. Med öppen dialog och gemensamma ansträngningar kan vi skapa en mer inkluderande och välkomnande kyrka för alla.