Mod och musik möts i fri sångimprovisation

27 december, 2023
  • Musik – Instrument och sång

Improvisation kan väcka både rädsla och prestationsångest, men också ge stor glädje och energi. I Linköping har Sensus tillsammans med passionerade musikentusiaster skapat en unik kurs i fri sångimprovisation, där deltagare får utforska sin röst och kreativitet i en trygg och stöttande miljö.

Christina Larsson och Marie Ferntoft, som är initiativtagare till kursen i fri sångimprovisation, träffades på en kurs i scenisk sångimprovisation i Vadstena sommaren 2023. Den kursen gav så mycket att de beslutade att starta en liknande kurs i Linköping. När de presenterade idén för Marcus Johansson, utbildningsansvarig på Sensus, var han genast på och citerade Pippi Långstrump: "Det här har jag aldrig provat tidigare, så det blir kul!"

Under höstterminen 2023 har en grupp om åtta deltagare samlats på Sensus i Linköping för sex sessioner av kreativ utforskning. I en atmosfär präglad av lekfullhet och avslappning har de tillsammans utforskat röst- och kroppsimprovisation genom ljud, tal, sång, rörelse och dans.

En grundläggande aspekt av kursen har varit att skapa en trygg miljö där alla känner sig bekväma med att improvisera. Det har betonats att det inte finns något rätt eller fel och att ingen ska bedöma eller värdera någon annans improvisation. Fokus ligger på processen, inte på resultatet, och gruppens motto har varit "Det blir som det blir". Denna filosofi har inte bara diskuterats utan även praktiserats.

För att underlätta improvisationen har kursledarna infört olika strukturer. Bland annat har deltagarna rört sig fritt till musik i smågrupper, där Marcus, gruppens pianist, har varit central genom att ge musikaliska impulser.

Med hjälp av musikaliska ramar som ackordföljder eller basgångar har gruppen skapat improviserad körmusik. De har även utforskat olika roller i iscensatta situationer, från ensembler till duetter och soloimprovisationer, där pianisten har spelat en stödjande roll.

Dessa improvisationssessioner har varit både gripande och humoristiska. Skratten har varit många och har bidragit till en stark känsla av samhörighet och gemenskap. Genom improvisationen har deltagarna upplevt en känsla av tillhörighet i ett meningsfullt sammanhang där varje person har blivit sedd och hörd. Denna erfarenhet har varit värdefull för alla inblandade under höstterminen.