MindShift Gotland mottagare av årets Finsampris

15 december, 2021
  • Samtal om livet

Finsam Gotlands pris för samverkan och nyskapande delades i år ut till MindShift Gotland. I den ideella föreningen MindShift samlas föreningar, företag, organisationer och myndigheter på Gotland för att främja psykisk hälsa. Genom satsningen Guldhjärnan är föreningen på god väg att utbilda 6000 gotlänningar i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.

Att uppmärksamma tidiga tecken på psykisk ohälsa och veta hur man ska agera för att hjälpa den drabbade gör skillnad. Med satsningen Guldhjärnan är målet att utbilda 6000 gotlänningar i ’Första hjälpen till psykisk hälsa’. Trots pågående pandemi är man på god väg. MindShift visar att samverkan ger kraft och gör skillnad!

Så löd motiveringen bakom juryns beslut att dela ut årets Finsampris till den ideella föreningen Mindshift Gotland. Prisutdelningen hölls i år under högtidliga former den 9 december i Ljusgården hos Region Gotland. Sedan 2013 har Finsam Gotland uppmärksammat arbetsplatser och samverkansinsatser som betyder mycket för enskilda och utsatta grupper.

Gruppbild Mindshift Gotland

Fröet till det som i dag är MindShift började som ett evenemang under Almedalsveckan 2019. Där hade ett 20-tal organisationer från hela landet gått samman för att genomföra ett antal seminarier. Det som först startade som ett utmanande och tidspressat projekt växte snabbt till en nationell rörelse med regionala kluster som på olika sätt verkar för psykisk hälsa. Det regionala klustret på Gotland bildades för att agera plattform åt olika projekt inom området psykisk hälsa och för att skapa förutsättningar för nya typer av tvärfunktionell samverkan.

MindShift Gotland driver idag projektet Guldhjärnan, med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa. Projektet bygger på ett utbildningsprogrammet ”Första hjälpen till psykisk hälsa”, ett program som utvecklats i Australien och idag drivs från Karolinska institutet i Stockholm. Projektets vision är att under fem års tid utbilda 6000 personer i programmet.

Se videon från prisutdelningen på Gotland

MindShift Gotland pär ett initiativ av Region Gotland, Svenska Kyrkan, Länsförsäkringar Gotland, Brand och Sjukvårdsakademin, ICA Maxi, Sensus Stockholm-Gotland.