Medeltidens toner återupplivas

27 december, 2023
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Körsång
  • Tro och religion

En grupp entusiaster samlades i Mariakyrkan i Växjö för att uppleva den gregorianska sångens mystik under en workshop som var en del av "En dag om Sigfridsofficiet". Med expertis från Karin Lagergren och Per Stille bjöd dagen på en djupdykning i medeltida musik och kultur.

En lördag i mars blev Mariakyrkan i Växjö en mötesplats för dem som ville utforska den gregorianska sångens traditioner. Workshopen var en del av evenemanget "En dag om Sigfridsofficiet", ett samarbete mellan Sensus, Växjö stads- och domkyrkoförsamling, Linnéuniversitetet och Föreningen för Tidig Musik.

Karin Lagergren, pedagog, sångerska och musikforskare med specialitet inom medeltida musik och gregoriansk sång, ledde workshopen. Karin, som är docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet till vardags, har ägnat en stor del av sin karriär åt att både forska om och framföra gregoriansk sång. Särskilt har hon fokuserat på sånger till skandinaviska helgon och sången i den heliga Birgittas orden.

Under workshopen gavs en kort introduktion till några av den gregorianska sångens begrepp och det system som användes för notation. Deltagarna fick lära sig om dess historia och några sånger som en vanlig person på medeltiden kunde ha sjungit eller känt till från kyrkobesök. Frågor som "Hur sjunger man egentligen gregoriansk sång?" och "Varför heter det gregoriansk sång?" diskuterades, och deltagarna fick prova på att sjunga själva. Notläsningskunskap eller körvana var inget krav, vilket gjorde att alla kunde delta oavsett förkunskaper.

Dagen fortsatte med en föreläsning av Per Stille, docent i nordiska språk, om "Sigfrid i officiet och i historien". Kvällen avslutades med en konsert där ensemble Gemma, med Karin Lagergren i spetsen, framförde läsningar ur Sigfridslegenden samt gregoriansk sång ur det så kallade Sigfridsofficiet. Dessa sånger, som tillkom i anslutning till Växjö domkyrka under åren 1205-1206, tillhör det absolut äldsta skiktet av bevarad musik tillkommen i medeltidens Sverige.

Den här dagen blev en unik möjlighet att fördjupa sig i den gregorianska sångens värld, och den gav hos många av deltagarna lust och inspiration att sjunga mer av denna sorts musik!