Bild: Scandinav Bildbyrå

Medan det finns tid – en studiecirkel om livets sista kapitel

25 juni, 2024
  • Samtal om livet
  • Tro och religion

Att förbereda sig för livets oundvikliga slut är en viktig, men ofta förbisedd, del av vår tillvaro. Under våren 2024 erbjöds studiecirkeln "Medan det finns tid" som en möjlighet att på ett strukturerat sätt närma sig de många praktiska och känslomässiga frågor som uppstår i samband med en persons bortgång.

Studiecirkeln riktade sig till dem som önskar förbereda sig själva eller sina anhöriga för framtiden, oavsett om det gäller ens egen bortgång eller någon nära. Flera studiebesök ingick i programmet, och en av höjdpunkterna var kyrkogårdsvandringen. Denna aktivitet gav deltagarna en unik inblick i hur dessa platser hanterar frågor kring döden och erbjöd en möjlighet att reflektera över livets slut i en lugn och respektfull miljö.

"Medan det finns tid" är mer än bara en studiecirkel; det är en möjlighet att med kunskap och förståelse förbereda sig för framtiden och de svåra men viktiga beslut som följer med livets slutskede.

Genom att delta i cirkeln får man verktyg och insikter som kan hjälpa till att minska osäkerheten och rädslan kring döden.

Ledare för studiecirkeln är Per Ulvestig, präst i Caroli församling i Borås. Med sin omfattande erfarenhet och empatiska förhållningssätt guidar han deltagarna genom de olika aspekterna av livets sista kapitel.

Under hösten 2024 kommer fler "Medan det finns tid"-cirklar att erbjudas för Boråsarna. Detta ger fler möjligheten att förbereda sig och sina nära och kära för framtiden, och att göra det på ett sätt som är både meningsfullt och respektfullt.