Mänskliga rättighetsdagarna 2019 i Linköping

4 november, 2019
  • Demokrati och rättigheter

MR-dagarna är Nordens viktigaste mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Dagarna lockar cirka 5 000 besökare och 100 utställare varje år. Här möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

Sensus studieförbund är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna som 2019 hölls på Konsert & Kongress i Linköping Under temat Rätten till hälsa fanns Sensus med i egen monter.

Tillsammans med samarbetsparter bjöd Sensus in till fyra seminarier; Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Åldersdiskriminering – en dödlig risk i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll, Unga med självskadebeteende och rätten till psykisk hälsa i samarbete med SHEDO – Self Harm and EatingDisorders Organisation samt Läsa för livet och Biblioterapi.