Bild: Torsten SUndgren

Manifest on Tour

2 november, 2020
  • Musik – Band och artister

Varje år arrangerar Sensus sin konsertserie Manifest on Tour för att lyfta det lokala musiklivet runtom i landet.

Arrangemangen består av mingel, spelningar, samtal och föreläsningar där musiker, artister, upphovspersoner, musikutgivare, arrangörer, kulturpolitiker med flera kommer samman för ökad branschkunskap, nya perspektiv och nya samarbeten.

Ett Manifest on Tour-arrangemang består av flera delmoment. Det första är ett mingel som utgör en mötesplats för den lokala musikbranschen. Musiker, artister, upphovspersoner, musikutgivare, arrangörer, kulturpolitiker och andra ur det lokala musiklivet nätverkar, frågar, diskuterar, informerar och delar med varandra. Här har även deltagarna möjlighet att nätverka och skapa kontakter.

Det andra är ett showcase i anslutning till minglet, där kvällens fem akter spelar live. Med tanke på den korta tiden på scen uppmanas akterna att göra det mesta av situationen och fokusera på det allra bästa. I publiken finns ju personer från musikbranschen och den utsedda Manifest-panelen som stöttar och tipsar akterna i sina utmaningar.

Morgonen efter samlas deltagarna och Manifest-panelen för ett tredje moment i form av ett gemensamt frukostseminarium. Där ges möjlighet att diskutera med panelen utifrån frågeställningar och funderingar som akterna har. Det kan handla om alla möjliga frågor om musikbranschen, feedback på gårdagens spelning, inspelat material, kommunikation etc. Representation av Sensus samarbetspart SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) och Musikerförbundet har varit viktigt.

2019 genomfördes Manifest on Tour i Uppsala. Denna fredag i oktober arrangerades på Hijazz och under kvällen deltog Elsiope, Mandy Rich, Clara Alm, ARSADI och Soulsaga. För artisternas/bandens del fanns också en coachande panel bestående av Anneli Axon, Hilda Sandgren och John Jackson Cloud.