Lottakåren firade jubileum med fokus på demokrati och historia

18 mars, 2024

Lottakåren firade i mars sitt 100-åriga jubileum med en minnesvärd kväll fylld av historia, demokrati och beredskap. Med hjälp av teater och dialog lyftes viktiga samtida frågor fram och betydelsen av fortsatt utbildning underströks.

Den 12 mars firade Lottakåren sitt 100-års jubileum på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Kvällen lyfte fram både historiska och samtida frågor kring demokrati och beredskap. En av höjdpunkterna var teaterföreställningen "Hans namn var Emerich", en gripande skildring baserad på Emerich Roths självbiografi. Föreställningen tog besökarna med på en resa genom Roths upplevelser under andra världskriget och hans tid i förintelselägren, och bjöd på både reflektion och insikt.

Utöver teaterupplevelsen fanns möjligheten att gå runt på ett demokratitorg. Här gavs deltagarna möjlighet att engagera sig i samtal om demokrati och beredskap, två teman som är högst relevanta i dagens samhälle. Detta forum fungerade som en plattform för öppen dialog och utbyte av tankar och idéer.

Sensus studieförbund har en lång tradition av samverkan med lottakårer i regionen. Lottakåren har tillsammans med Sensus tagit fram studiehandledning till materialet i Demokratisk beredskap. Denna handledning är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med att främja kunskap och förståelse för demokratiska värden och beredskapens betydelse i samhället.

Evenemanget på Schillerska gymnasiet blev en minnesvärd kväll som inte bara firade Lottakårens 100-åriga historia utan även betonade vikten av fortsatt dialog och utbildning kring demokrati och beredskap. Sensus studieförbund ser fram emot att fortsätta sitt arbete tillsammans med lottakårerna för att stärka dessa viktiga områden i samhället.