Bild: Scandinav bildbyrå

Livsviktiga tisdagar i Linköpings domkyrka

21 december, 2021

Sedan flera år är tisdagskvällarna i Linköpings domkyrka synonymt med Livsviktigt, en föreläsningsserie som tar upp tänkvärda och livsnära ämnen. Ämnen som både utmanar och roar. Genom det varierade programmet vill man vara en mötesplats som ger plats till både goda samtal och egen reflektion.

Naturligtvis påverkade pandemin även föreläsningsserien Livsviktigt. I första skedet ställdes föreläsningarna in, men snart väcktes tanken att istället sända digitalt. Ett kreativt och gott samarbete mellan Studiecentrum i domkyrkoförsamlingen och Sensus inleddes och snart kunde människor ta del av både livesända och förinspelade föreläsningar, något som var mycket uppskattat.

Från hösten 2021 är det återigen fysiska tillfällen i domkyrkan som gäller, och tisdagskvällarna fortsätter rymma det som är tänkvärt och livsnära, kort sagt – det som är livsviktigt!