Bild: Viktor Andersson

Lika villkor för alla på KFUM Sveriges årsmötesskola

25 november, 2019
  • Föreningsutveckling

Inför KFUM Sveriges riksombudsmöte 2019 skapade KFUM och Sensus tillsammans en årsmötesskola, som lades upp på Sensus lärplattform Learnify. Syftet med årsmötesskolan var att fördjupa den demokratiska processen inför mötet, och ge svar på frågor som inte minst nya ombud och medlemmar kunde tänkas ha.

Det var i samband med KFUM Sveriges riksombudsmöte 2017 som tanken väcktes att inför nästa möte hitta sätt att underlätta för ombud och deltagare att förbereda sig och bättre förstå hur ett riksombudsmöte går till.

Efter en första kontakt med Sensus hade man ringat in uppgiften; att ta fram material som skulle ge svar på vad ett riksombudsmöte egentligen är, hur det rent praktiskt går till och ge tips på bra sätt att förbereda sig. Idén om en årsmötesskola var född.

– Vår ambition var att göra en årsmötesskola såväl för dem som varit på flera riksombudsmöten och för dem som aldrig varit det. Alla skulle känna sig inkluderade, säger Anna Burack, verksamhetsutvecklare på Sensus riksförbund.

Tillsammans med Linnea Hård af Segerstad, ledamot av KFUM Sveriges styrelse, var hon den som arbetade fram formerna för årsmötesskolan.

– Att ta fram en årsmötesskola med Sensus innebar en ordentlig satsning på demokratin inför vårt årsmöte. Den möjliggjorde mer lika förutsättningar för vana och ovana årsmötesdeltagare, på ett sätt vi aldrig lyckats med tidigare, säger Linnea Hård af Segerstad.

En trestegsraket

En första del, i form av ett bildspel med text och berättarröst, gav svar på vad ett riksombudsmöte är. Var skulle det äga rum? Vilka får åka på det? Skillnaden mellan att vara ombud och deltagare, och andra relevanta frågor.

En andra del, i form av en film gav svar på hur själva mötet går till. Vad gör man de olika dagarna, när finns tid att diskutera och debattera och när är det färdigdiskuterat och skarpt läge att gå till beslut?

Filmen gav också en rent visuell presentation av var på Tegelbruket i Örebro, platsen för mötet, de olika programpunkterna var tänkta att äga rum.

– Vi ville att den som kom till mötet och kanske kände sig lite otrygg skulle känna sig lite tryggare; så här ser det ut på Tegelbruket och så här går formalia till. Därför var vi också väldigt detaljerade i våra beskrivningar, säger Anna Burack.

Den tredje delen i årsmötesskolan handlade om hur man kunde förbereda sig inför riksombudsmötet, enskilt eller tillsammans med de andra i sin medlemsförening.

Inspiration för flera organisationer

Som en del i förberedelserna inför KFUM Sveriges riksombudsmöte anordnades också två webbinarier där samtliga som skickat in motioner fick tillfälle att presentera dem på ett lite friare sätt än i en strikt motionstext. Även KFUM Sveriges styrelse presenterade sina propositioner, deras svar på motionerna samt övriga årsmöteshandlingar. Deltagarna fick bara ställa frågor till motionärerna och styrelsen på webbinarierna.

– Där var vi strikta med att detta inte var tillfällen att föra en debatt kring förslagen, bara att ställa klargörande frågor. Vi ville inte föregå de åsiktstorg som skulle anordnas på mötet, säger Anna Burack.

En tanke som hon också hade, redan från start, var att den digital årsmötesskola skulle kunna inspirera även andra organisationer och föreningar att vilja göra samma sak i framtiden.

– Vi har redan fått kvitto på att den tanken var rätt. Till exempel följde Sensus medlemsorganisation SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, KFUM Sveriges exempel och skapade en egen årsmötesskola inför sitt årsmöte 2020.