Bild: Noomie-Wennstig

Ledarutbildning för unga ledare

10 december, 2019
  • Pedagogik och ledarskap

Svenska kyrkan och EFS erbjuder ledarutbildning för unga ledare. Detta görs i många församlingar i regionen, t.ex. Skellefteå pastorat, Umeå pastorat, Södra Lapplands pastorat, Pajala församling och Vålådalen.

Teori och praktik går ofta parallellt i dessa utbildningar. Teman kan vara ”Jag som ledare”, ”Lekmetodik”, ”Bibel och andaktsmetodik” och ”Samtalsmetodik”. I vissa församlingar är utbildningen integrerad i konfirmandarbetet så att de unga ledarna finns med i konfirmandgruppens alla träffar.

Många församlingar är med på Luleå stifts ”Inspirationshelg för unga ledare” som varje år ligger i januari. Där är vi från Sensus medarrangörer. 2019 var det ca 90 deltagare på denna helg i Munkviken. I Umeå pastorat finns vi med och anordnar fortbildningskvällar för unga ledare under ”fokusveckan för konfirmandarbete”. Det sker två gånger per år för alla anställda och unga ledare i verksamheten. Det kan t.ex. vara en kväll om rörelserikedom eller en utbildning i första hjälpen.

Härnösands stift har en ledarutbildning för unga konfirmandledare i tre steg. Stiftet ger ut ett ledarmaterial som handledare i hemförsamlingen använder när de utbildar unga ledare. Två gånger per år sker en kompletterande stiftsutbildning för både unga ledare och handledare i Vålådalen. Utbildningen avslutas efter tre år med en ”livsresa” där unga ledare, ideella och personal reser till t.ex. Israel, Jordanien, Grekland, Polen, Skottland. De får efter resan redovisa och föreläsa om sina resor.