Bild: Scandinav Bildbyrå

Leda verksamhetsutveckling utifrån en teologisk förståelse

21 december, 2023
  • Pedagogik och ledarskap
  • Arbetsliv

I ett nära samarbete med företrädare från Svenska Kyrkan har vi utvecklat en ledarutbildning som förankrar verksamhetsutveckling utifrån en teologisk syn på församlingen och dess uppdrag. I oktober startade vår nya utbildning Praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan.

Praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan är resultatet av ett nära samarbete med företrädare från Svenska Kyrkan, som identifierat ett behov av att förankra verksamhetsutveckling utifrån en teologisk syn på församlingen och dess uppdrag.

Vår ambition med utbildningen är att ge deltagarna en djupare förståelse för teorier och verktyg som kan användas för att leda verksamhetsutveckling. Vi vill att de ska kunna göra detta utifrån en teologisk förståelse av församlingen eller pastoratet och dess uppdrag. Under utbildningen får deltagarna möjlighet att arbeta med den egna församlingens eller pastoratets riktning, mål och utformning.

Utbildningen lockade 16 deltagare från olika stift, alla med olika ledande funktioner inom Svenska kyrkan. Detta visar på både bredden och djupet av engagemang och intresse för att utveckla kyrkans verksamhet.

Den 4 december hade vi äran att välkomna ärkebiskopen som föreläste om de sju rörelserna. Det var en inspirerande dag som gav mycket att reflektera över.

Utbildningen sträcker sig över sex månader och kommer att avslutas på stiftsgården Vårdnäs i april 2024. Vi ser fram emot att följa deltagarnas resa och utveckling under denna tid. Vi tror och hoppas att den kunskap och de verktyg de får med sig kommer att bidra till att stärka och utveckla Svenska kyrkans verksamhet.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

En film om utbildningen

Sensus utbildning i praktisk förändringsledning för Svenska kyrkan ger teorier och verktyg att leda verksamhetsutveckling utifrån en teologisk förståelse av församlingen/pastoratet och dess uppdrag. Under utbildningen arbetar deltagarna med den egna församlingens/pastoratets riktning, mål och utformning. Här är röster från några av utbildningens ledare och deltagare om bakgrund, innehåll och upplägg.