Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

25 november, 2022
  • Pedagogik och ledarskap
  • Demokrati och rättigheter
  • Föreningsutveckling

Stiftelsen Läxhjälpen samverkar med Sensus och finns etablerade på skolor i hela Sverige. Läxhjälpens vision är att alla barn, oavsett var du kommer ifrån, ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Vårt samarbete bygger på gemensamma värderingar och då Läxhjälpen likväl som Sensus verkar utifrån ett samhällsuppdrag, gör att samarbetet känns extra angeläget.

För Läxhjälpen är Sensus lokala närvaro runt om i landet viktig. Läxhjälpare rekryteras från universitetshåll på de respektive fysiska orterna och på så vis får elever i grundskolan en ung vuxen person som har färska kunskaper i kärnämnena men blir ändå som en slags mentor som tack vare närheten i ålder lättare kan skapa bra relationer med eleverna.

I region Norrland har Läxhjälpen verksamhet i flera norrlandskommuner. Fysiska läxhjälpsgrupper finns på skolor i Östersund, Sundsvall och Umeå, men tack vare dagens digitala teknik når man också elever på skolor i Kiruna, Kramfors, Sollefteå, Åre, Malå och Bräcke kommuner. En fin spridning, med andra ord. Sensus stöttar bland annat med kompetensutveckling i form av föreläsningar och workshops på aktuella teman.

Läxhjälpen är en växande organisation och Sensus Norrland är stolta och glada att kunna stötta deras fina verksamhet och då framför allt den enskilda eleven som lyckas gå vidare i sin utbildning och då är med och skapar vårt framtida samhälle.

Om Läxhjälpen

  • Elever med F i ett eller flera kärnämnen följer ett unikt, gratis och strukturerat läxhjälpsprogram med målet att nå gymnasiebehörighet och komma närmare sina drömmar.
  • Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som följer sina elever under minst en termin. De blir förebilder, får en ingång i arbetslivet och får en utbildning i vår pedagogik innan de börjar arbeta.
  • Finansieringen för läxhjälpsprogrammet kommer i huvudsak från långsiktiga samarbeten med näringslivet och kommuner.
  • Samarbeten sker med de högstadieskolor runt om i Sverige med lägst resultat och som alltså har en stor andel elever som inte klarar grundskolan.
  • Resultat mäts och redovisas, både hårda värden såsom elevernas betygsutveckling, men också mjuka värden där eleverna själva skattar hur exempelvis deras självförtroende och studieteknik ökat genom läxhjälpsprogrammet.

Läs mer: laxhjalpen.se