Bild: Scandinav Bildbyrå

Läsa för livet

24 januari, 2022
  • Litteratur och skrivande

Projektet Läsa för livet är inne på sitt femte år och det andra i en digital omställning. Under 2021 arrangerades fem cirkelledarkurser och två ledarutvecklingstillfällen, samtliga digitala, i detta läsfrämjande projekt som är finansierat av Kulturrådet.

Cirkelledarkurserna hade över 70 deltagare totalt, medan grupperna vid ledarutvecklingstillfällena och studiecirklarna har varit något mindre. Genomgående har det varit anmälda deltagare både inom och utom regionen. Det är fascinerande att kunna mötas och samtala så nära om existentiella livsfrågor trots att alla befinner sig på så fysiskt långt avstånd bakom en skärm.

Den av cirkelledarkurserna som lockade flest var den som arrangerades i samarbete med Riksförbundet SPES. Då besöktes gruppen av författaren och journalisten Frida Boisen, som skrivit boken Berätta aldrig det här. En riktad cirkelledarkurs genomfördes även för Norrköpings kommuns Anhörig- och Kunskapscenter där samtliga medarbetare fick ta del av metoden.

Projektet har initierat ”Psykoterapeuter pratar böcker” samt skapat ett regionalt biblioterapeutiskt nätverk där flera verksamma inom området kan hålla kontakt. Varje termin medverkar projektet även i uppdragsutbildningen ”Det biblioterapeutiska arbetssättet” som ges vid Ersta Bräcke Sköndals Högskola. Under hösten medverkade Sensus och Läsa för livet på Kronobergs bokmässa.