Långsiktig och bärkraftig hållbarhet

11 november, 2019
  • Hållbar utveckling

Sensus är en folkbildningsaktör som bidrar till mötesplatser och mervärden som verkar för en helhetssyn kring långsiktig och bärkraftig hållbarhet.

Under 2019 har vi fokuserat Sensus hållbarhetsarbete utifrån de Globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Vi har bland annat arrangerat utbildningsinsatser i Källan råd- och stödcenter i Flemingsberg och Fisksätra, där deltagare och personal diskuterade och reflekterade över hur vi tillsammans kan tänka miljövänligt.

Vi har även erbjudit församlingar och Stockholms stift processledning i metoden Väsentlighetsanalys Globala målen för att ge vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog med besökare och aktiva inom organisationen.