Bild: Leena Larsson Sensus studieförbund

Låna en bokkasse och starta en bokcirkel!

17 maj, 2021
  • Samtal om livet

Ja, den uppmaningen gav Sensus och Skövde stadsbibliotek tillsammans genom ett nytt samarbete som startades under hösten.

Det ska vara både enkelt och inspirerande att börja läsa böcker som någon annan, i detta fall personal på Skövde stadsbibliotek, valt ut och därefter diskutera boken tillsammans med andra.

– Initiativet till bokkassar för utlåning kom från en av bibliotekarierna på Skövde stadsbibliotek och när jag fick frågan om Sensus ville samarbeta kring bokcirklar kom vi snabbt igång med planeringen, då vi tidigare haft andra läsfrämjande samarbeten och för att vi tillsammans gärna uppmuntrar till bokcirklar, berättar Leena Larsson, verksamhetsutvecklare på Sensus. Att starta en bokcirkel är lätt och det är där Sensus och studiecirklarna kommer in i bilden.

Bokcirkelmaterial
I varje kasse har finns materialet ”Mänskliga möten – idéer och metodtips för bokcirkeln” framtaget av Sensus och information om var och hur man kan anmäla sin cirkel. Med hjälp av Sensus bokcirkelmetod kan man lätt komma igång med samtal om både boken man läst och tankar som väcks. Tankar som ofta leder till fina samtal mellan cirkeldeltagarna.

– Vi vill inte styra samtalen, men vi vill inspirera och ge tips på hur man kan diskutera en bok man läst tillsammans med andra. Ibland kan det vara skönt att ha färdiga frågor att besvara för att få igång samtalet, även om det är cirkeldeltagarna själva som styr samtalen genom att låta alla komma till tals och bidra med sina tankar, säger Leena.

Digitala träffar
Precis som studieförbunden fick även biblioteken ställa om och ställa in verksamheter under rådande pandemi och restriktionerna som kom. Hur gick vi då tillväga för att fortsatt uppmuntra läsande och erbjuda bokkassarna? Det löstes genom att biblioteket höll öppet en speciell service för utlåning av böcker och genom att bokcirklarna fanns publicerade och öppna för anmälan på Sensus hemsida. När vi på grund av pandemin ville hindra smittspridning och minska fysiska träffar, öppnade Sensus upp för möjligheten att träffas digitalt genom att uppdatera informationen i bokkassarna och erbjuda digitala verktyg till studiecirklarna.

Om bokkassarna

I varje bokkasse finns fem böcker av samma titel.

Det fanns från början sex kassar att låna, men antalet kassar har utökats. Både manliga och kvinnliga författare är representerade. Genrebredden finns, så som realism, historia, äventyr, pikaresk, fantasy, feelgood, drama, kärlek och skräck. Den första bokcirkeln som tog kontakt med Sensus lånade bokkasse nr 5 innehållande: Swede Hollow av Ola Larsmo, utgiven 2016.