Kyrkosångshögtid i Uppsala domkyrka

8 december, 2023
  • Musik – Körsång

Den 11 mars var det dags för en efterlängtad kördag för vuxna, arrangerad av Sensus och Uppsala stifts kyrkosångsförbund.

Denna dag samlade över 200 körsångare i Uppsala domkyrka för att tillsammans framföra musikaliska verk, bland annat Schuberts G-durmässa. Det var en dag fylld med musik och gemenskap, ledd av förbundsdirigenterna Milke Falck och Marcus Edgar, med musikaliskt stöd av Camerata Uppsalie.

Den här kördagen var den första sedan pandemin slog till, och det var tydligt att det var ett mycket uppskattat evenemang. Särskilt för de körsångare som tillhör mindre körer var det en unik möjlighet att få framföra stora verk av detta slag, något som sällan är möjligt på egen hand. Dagen blev en påminnelse om kraften i gemenskap och musik.

Kördag i Uppsala 2024

Kördagen, som arrangeras av Sensus studieförbund och Uppsala stifts kyrkosångsförbund, riktar sig till alla kyrkokörer i Uppsala stift.

Även nästa år blir det en kördag i Uppsala, den 9 mars.
Anmälan/mer information.