Kyrkornas migrationsdagar 2024 – belyste nutidens utmaningar

12 juni, 2024
  • Demokrati och rättigheter

Den 15-16 maj 2024 ägde Kyrkornas migrationsdagar rum i Stockholm. Temat för årets konferens var "Vart är vi på väg? Integration och migration i en utmanande tid".

Konferensen, som väckte stor uppmärksamhet och lockade många deltagare, behandlade en rad aktuella och angelägna ämnen inom migration och integration.

Under de två dagarna diskuterades frågor som klimatdriven migration, exploatering och människohandel, samt aktuella globala och politiska förändringar som påverkar synen på migration och integration. Konferensen belyste även hur misstro, kriser och högerradikal mobilisering påverkar samhällen och migrationsströmmar.

Nu är Sveriges kristna råds planeringsgrupp för Migrationsdagarna redan i full gång med att planera Kyrkornas migrationsdagar 2025 som kommer att knyta an till Ekumeniska året. För de som är intresserade av att följa med i planeringen och få uppdateringar, rekommenderas ett besök på Sveriges kristna råds hemsida.