Mötesplats musiker – kursdagar för kyrkomusiker

3 mars, 2023
  • Kultur och skapande

Vartannat år arrangerar Sensus och Härnösands stift kursdagar för kyrkomusiker från Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Västernorrland. För tredje gången hölls dessa dagar på hotell Hallstaberget i Sollefteå, en central plats att sammanstråla på.

Under dessa dagar fokuserades det på kyrkomusikerns vardagliga arbetsuppgifter, såsom kördirigering, körrepertoar och körklang. En viktig del av evenemanget var också att möta kollegor och utbyta erfarenheter, tankar och idéer. De närvarande hade möjlighet att delta i spännande workshops och föreläsningar, sjunga tillsammans, bläddra i notutställning och prata med biskopen.

En särskilt utmanande fråga som kyrkomusikerna diskuterade under den andra dagen var om man skall sänka tonarten i psalmerna för att fler skulle kunna sjunga med.

Några av årets föreläsare och workshopledare var Mats Bertilsson, som pratade om dirigeringsteknik och repertoarseminarium med sångteknik, tonbildning och körklang. Christian Schultze höll en digital föreläsning med titeln "Kyrkokörens främsta uppgift – gudstjänst?" Peter Tikkanen höll en workshop med temat "text och musik i harmoni – filosofier och metoder för körarbete", och Ingela Andersson introducerade "Antigymnastik" som var årets nyhet för de flesta.

Variationen i programmet, hotellet, människorna. Jag gick därifrån och kände mig peppad inför framtiden!

Antigymnastiken var en spännande upplevelse för deltagarna, där de fick pröva på aktiv avspänning, medveten andning, kroppshållning, muskelbalans och kroppskännedom i olika praktiska övningar. Till en början var det mycket skratt och en väldig koncentration som alltmer övergick i ett stadium av tystnad, tillit och en frihet från prestation.

Många deltagare uttryckte sin tacksamhet och glädje över dessa dagar fyllda med information, inspiration, nya bekantskaper, tips, verktyg för arbetet med mera. ”Jag vill sammanfatta med att det var lärorikt och inspirerande på olika sätt och att det fanns saker att ta med sig från alla passen” avslutar en av deltagarna.