Kulturtolkar håller studiecirklar

14 november, 2019
  • Ny i Sverige

Föreningen Tidigt Föräldrastöd ger stöd till nyanlända föräldrar med hjälp av kulturtolkar och doulor. Här bildas ett förtroende som sedan ”spiller över” på hela samhället.

Föräldrastöd erbjuds av samhället, exempelvis kurser inför förlossningen på barnmorskemottagningen och på BVC under barnets första år. Men de som är nya i Sverige och inte talar språket missar ofta dessa kurser då de oftast ges på svenska.

Föreningen bedriver både uppsökande verksamhet och studiecirkelverksamhet och håller till i mötesplatsen Kryddans lokaler i Lövgärdet centrum i Göteborg, som drivs i samarbete med Stadsmissionen. Där kan en även få hjälp med myndighetskontakter, något som många behöver när de inte kan svenska och inte förstår hur samhället fungerar.

Tidigt Föräldrastöds kulturtolkar håller studiecirklar i samarbete med Sensus. Cirklarna handlar om att lära sig svenska, föräldraskap, hälsa, datakunskap, matlagning, sömnad med mera. De hålls på både svenska och mammornas modersmål, som arabiska, somaliska, persiska och dari. Ofta kommer föreläsare från socialtjänst, polis, försäkringskassan eller från sjukvården som dietist eller sjuksköterska.

– Kulturtolkarna kan ge en effektiv integrationshjälp, med utgångspunkt från den enskildes behov, säger Bodil Frey, som är verksamhetsledare i föreningen.

Ett förtroende skapas, som sedan ”spiller över” på hela samhället. Föreningens arbete finansieras av Arvsfonden, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs kommun samt studiecirklar genom Sensus.