Kraft och utveckling genom visioner och värdegrund

27 januari, 2023
  • Föreningsutveckling

Sensus region Skåne-Blekinge har träffat Vesna Sinobad, regionsekreterare i KFUM distrikt Syd, för ett samtal om trygghetsfrågor och om att skapa välmående och behovsgrundade aktiviteter.

Vesna Sinobad jobbar på KFUM sedan 2017. Innan sin nuvarande anställning kände hon inte till KFUM så väl. Hon arbetade med med klockor, bilar och Gula sidorna. Men genom ett projekt som handlade om att bygga om lägergården Hallaskog, som Vesna bidrog till att ro i land, bytte hon bana. Nu går utvecklingen framåt i en rasande fart och samarbetet med Sensus tar nya kliv.

KFUM är en organisation som jobbar med och för barn och unga sedan slutet av 1800-talet. Idag finns de i så gott som alla länder i världen. Hallaskog är något av ett nav för KFUM i den södra regionen, förklarar Vesna.

– KFUM arbetar för att alla barn och unga ska få göra sin röst hörd och vara med och påverka. Här i Sverige ligger tyngdpunkten på att erbjuda aktiviteter för unga där de lär sig att ta plats, göra sin röst hörd och påverka sin egen situation.

Många idrotter men också andra föreningar är knutna till organisationen. Det kan vara allt från stickföreningar, scouter, till drama och kör. Viktigast är variationen och att det är utifrån intresse.

– Vi är en ungdomsrörelse där man kan göra aktiviteter och skaffa socialt umgänge för att nå sin fulla potential, säger Vesna. När jag var med på Word Council, som är vart fjärde år, insåg jag just den enorma bredden och nätverket. Vi kan verkligen skapa så mycket och har enorma möjligheter.

KFUM organiserar och stöttar aktiviteter men försöker också se vad som behövs i samhället. Löpande arbetar man med ledarskap samt med att skapa möjligheter för unga att utvecklas och hållbarhetsfrågor.

Genom ett projekt som handlade om att hitta nya sätt för KFUM och Sensus att samverka för att ge stöd åt föreningar kom Vesna i kontakt med Sensus. Tillsammans har Sensus och KFUM genomfört ledarskapsutbildningar och därmed hittat olika sätt att stötta varandra. Inte minst under pandemin med Sensus digitala lösningar.

Ett viktigt område som KFUM har arbetat aktivt med under de senaste ett och ett halvt åren är att skapa trygga mötesplatser, detta bland annat genom utbildningen Safe space. Syftet med utbildningen är att skapa trygga mötesplatser för alla barn och unga inom rörelsen.

– Det är jätteviktigt att alla våra ledare ska ha gått Safe Space då vi arbetar med många som är allra längst bort i samhället och behöver mest. Det finns också möjlighet att genomföra utbildningen digitalt vilket är bra nu efter pandemin då vi har ett enormt tryck på möjligheter att aktivera sig, betonar Vesna.

Då KFUM är en gigantisk organisation har det tagit ett tag för Vesna att komma in i och förstå vilka fantastiska möjligheter som finns i organisationen. Nu känner hon att hon har kommit in i organisationen och hon ser vilken kraft som finns. När det gäller samarbetet med Sensus ser hon att det finns flera möjligheter till utveckling. Hon avslutar:

– Sensus och KFUM har samma värdegrund och stabilitet – vi vill åt samma håll. När det finns en förståelse är det lättare att finna samarbetsformer. Vi har visioner och tillsammans arbetar vi för att de ska förverkligas oavsett vilken del det gäller.

Bildtext: Vesna Sinobad på World Council tillsammans med de övriga svenska deltagarna. Vesna står på fjärde plats från vänster i bakre raden.