Bild: Elisabeth Sundeman

Körsång och orgelläger

4 december, 2019
  • Musik – Körsång

Det finns ett förväntansfullt sorl i Näldens luftiga kyrksal. Drop-In-kören sitter i en stor halvcirkel och framför den, vid elpianot, kantor Josefin Hallbeck som berättar om dagens upplägg och tar sedan upp dagens första sång. – Helhjärtat vill jag leva, helhjärtat tills jag dör...

Sången är bekant och alla sjunger med. Drop-In-kören är en plats där man får komma och prova på att sjunga i kör. Inga trösklar, alla är välkomna.

– Vi sjunger mest melodier där alla kan vara med och alla kan sjunga, säger körledaren Josefin med betoning på att alla kan.

Josefin väljer sånger som hon själv blir glad av och hon vill också förmedla glädje till andra. Hon menar att sången går som en bro från människa till människa. Det är något friskt att sjunga i kör.

– Kommer man till en körövning och känner sig lite deppad, brukar det ändra sig och förbytas i glädje när du varit på kören, säger Josefin.

Efter sångstunden har kaffepannan hunnit puttra klart och kören fortsätter gemenskapen runt borden.

Lennart Esbjörnsson 92 år:

– Sången betyder mycket trots att jag inte sjunger något vidare, men jag gillar att höra fina stämmor, särskilt i de här äldre sångerna. Det är bra med Drop-In för då kan man komma när man vill.

Körsång i Sensus Norrland
Körsången fortsätter att vara en mycket stor verksamhet i de flesta kommuner i vår region. Det finns körer och sånggrupper av många olika slag; kyrkokörer, ungdomskörer, barnkörer, gosskörer, flickkörer, babysång, manskörer, damkörer, pensionärskörer och ”Sång till hälsa”. I vår verksamhet finns riktigt stora körer med många deltagare och även små sångensembler med endast ett fåtal sångare, popkörer, klassiska körer och allt däremellan.

Vi har ett konsultativt och uppsökande arbetssätt som under året skapat många mötesplatser och nära relationer till våra körledare.

Exempel på verksamhet som genomförts är ledarutbildningar med olika teman och innehåll, kyrkomusikaliska samråd, kördagar/körhelger för körsångare bla i metoden Anti-Aging för rösten, ScorX-genomgångar och kursdagar i metoden Barn vill sjunga.

Orgelläger
Att få tillgång till orgelundervisning redan som ung kan få avgörande betydelse för resten av livet. Orgellägret ingår i ett större arbete som stiftet och Sensus driver kring rekrytering till kyrkomusikertjänst. Lägret har arrangerats varje sommar under de senaste 15 åren.

Vid de senaste orgellägren har taket för antal deltagare nåtts, då det varit strax över 30 barn/ungdomar. De flesta deltagarna kommer från Härnösands stift, men det finns också deltagare från Luleå stift, Uppsala stift, Stockholms stift och Visby stift. De yngsta deltagarna är 6 år och just nu är de äldsta deltagarna 17 år.

Att vara orgelelev till en kyrkomusiker i en församling gör en rätt unik och ibland kanske ”ensam i sitt slag”. Därför är orgellägret en viktig mötesplats för att träffa kompisar med samma intresse och för att knyta kontakter för livet. Ett tydligt bevis på detta är att många av deltagarna återvänder år efter år.