Bild: Scandinav bildbyrå

Körledarna ställde om

12 januari, 2022
  • Musik – Körsång

Under pandemin har särskilt körverksamheten blivit svårt drabbad, eftersom körsång tidigt pekades ut som extra riskfyllt för smittspridning. Körsång går inte heller att bedriva digitalt, eftersom de flesta av de tillgängliga videomötesverktygen inte klarar av att man sjunger tillsammans samtidigt p.g.a. fördröjning. Många körledare fann det också utmanande att arbeta med digitala verktyg.

Sensus Svealand har stöttat körerna och körledarna på flera sätt, bland annat genom att ta fram förslag på alternativa sätt att bedriva körsång – i mindre grupper, med avstånd, med hjälp av stämövningsverktyg som ScorX/We Are Voice – samt visa på de digitala möjligheter som finns. Många körer har fått Zoom-kontolicenser för att kunna träffas och hålla gemenskapen vid liv.

Flera körledare efterfrågade också fortbildning i Zoom, vilket snabbt ordnades, och under året har Sensus också gett flera lärtillfällen i grundläggande Zoom-kunskap, både riktade till allmänheten och specifikt till körledare.

Ett annat mycket uppskattat lärtillfälle för körledare handlade specifikt om att Leda kör via Zoom – vad man kan göra vid körövning via Zoom och vad man behöver tänka på. Eftersom man inte kan sjunga samtidigt behövs en annan pedagogik än vid fysisk övning. Alla deltagare stänger av sina mikrofoner och sjunger hemma, och hör alltså bara sig själva och körledaren. En bra övning men också utmanande för den som är van att få stöd genom att lyssna på sina körkamrater.

Citat från en körledare:

Från och med nu så kör vi digitala körövningar varje torsdagskväll. Det är Sensus förtjänst!

Att ha en hel körövning med bara denna typ av "torrsim" blir dock tröttande i längden. Andra tips som körledarna fick var t.ex. att lyssna till musik tillsammans med kören, studera musikteori och sångteknik samt analysera musikstycken. Rent praktiska och tekniska tips om t.ex. ljudinställningar, mikrofoner och vikten av att ta paus gavs också. Pedagogiska idéer visades och delades även av deltagarna vid gruppsamtal. Lärtillfället gavs flera gånger och var mycket uppskattat.