Kompetensutveckling för arbetslivet

12 november, 2019
  • HR och ledarskap
  • Arbetsliv

Långt över hundra personer deltar årligen i våra olika diplomutbildningar. Syftet med diplomutbildningarna är att ge yrkesverksamma inom olika områden möjlighet att utvecklas och stärkas i sina yrkesroller.

Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket gör att kompetenser och erfarenheter möts. Utbildningsgrupperna består av max 16 deltagare dels för att alla ska kunna komma till tals, dels för att ledaren ska kunna se samtliga deltagare. Samtliga ledare har en teoretisk utbildning kompletterad med en mångårig praktisk tillämpning.

En populär och omtyckt diplomutbildning som genomförts vid över 40 tillfällen är Sensus Diplomerad Personalledare för Svenska kyrkan. Utbildningen är direkt anpassad efter de behov som medarbetarna i stiften har, vilket gör utbildningen mycket konkret. Efter avslutad utbildning har deltagarna tillägnat sig kunskaper och färdigheter inom organisation, ledarskap, personalekonomi och arbetsrätt så att de bättre kan fungera i sin roll som arbetsledare inom Svenska kyrkan.

En annan diplomutbildning som har många deltagare från Svenska kyrkan är Sensus Diplomerad Kommunikatör. I utbildningen ingår ämnen som att kommunicera i sociala medier att skriva på ett sätt som når fram. Vi har genomfört nio sådana utbildningar.

Övriga diplomutbildningar portföljen är: HR-koordinator, HR-specialist, Redovisningsekonom och Projektledare.