Journalisten Linda Thulin föreläste om medborgardemokrati och sin syn på samhällsdebatten

13 april, 2023
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbar utveckling

Sverige står inför en mängd utmaningar som påverkar oss alla i vardagen. Vi har en arbetsmarknad i osynk, ett växande klimathot och en kriminalitet som skrämmer, för att bara nämna några stora frågor. Samtidigt har samhällsdebatten blivit splittrande och intolerant och det organiserade engagemanget i föreningar och politiska partier minskar. Varför är det så? Och vad kan få fler att bry sig om frågorna som bygger morgondagens samhälle, i det lilla och i det stora.

Om detta pratade journalisten Linda Thulin den 12 april på Halmstads teater. Under hela sin karriär, bland annat 25 år på Sveriges Radio, har hon brunnit för att få fler att bry sig om samhällsfrågor och ge fler en röst i debatten.

Föreläsningen är första steget i ett projekt som vill locka medborgare att delta i studiecirklar och diskutera frågor som ligger dem nära hjärtat.

Linda Thulin