Järnviljan

2 december, 2019
  • Dans och teater

Ett projekt finansierat av Leader Linné för att skapa ett musikaliskt bygdespel baserad på verkliga händelser under 200 år i Moheda.

Sensus Östra Götaland i samverkan med Anoteket beviljades 2018 Leader Linné-medel för Järnviljan, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humble och Korne. De båda familjerna var tongivande i Alvesta med omnejd från 1600-talet fram till 1800-talet då familjerna drev två kvarnar som låg i Torpsbruk.

Manuset är författat av Sven Velander. Musikteaterns syfte har varit att lyfta fram lokalhistoria och skapa en unik kulturupplevelse. Genom att alla deltagare i Järnviljan var medskapare i processen blev projektet identitetsskapande och stärkte sammanhållningen mellan deltagarna och publik samtidigt som det bidrog till folkbildning kring 1600-talets kultur och historia. Uppsättningen av Järnviljan har också möjliggjort kulturupplevelser för fler människor och bidragit till kreativ näring på landsbygden.

Musikteatern Järnviljan växte fram genom flera studiecirklar i teater, musik, sång och kostym/scenografi. Premiär av föreställningen skedde i 25 maj 2019 i Kvenneberga bygdegård. Drygt 200 personer såg föreställningen på plats.

Grundmusiken är skriven av Sven och anpassades till 1600-tals musik, i samarbete med Eva Blomquist Bjärnborg.

Mer om projektet

  • Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humble och Korne
  • Projektägare: Studieförbundet Sensus Östra Götaland
  • Projektledare/producent: Eva Fodor Velander

anoteket.se kan du läsa mer om projektet och musikteatern Järnviljan – om pengar, makt och avund i 1600 talets Småland.

Finansiering
Projektet finansierades av EU:s landsbygdsfond tack vare ett projektbidrag från Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Länk till projektbeskrivning finns påLeader Linnés hemsida.

Det formella myndighetsbeslutet var fattat av Jordbruksverket.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Loggor_EU.jpg