IT-säkerhet för alla? Äldre drabbas allt mer av telefonbedrägerier

2 juli, 2024
  • Rättigheter och hållbarhet

Under Almedalsveckan i Visby anordnade Rättighetscentrum Dalarna panelsamtalet "IT-säkerhet för alla?". Diskussionen fokuserade på hur äldre drabbas av telefonbedrägerier, särskilt när det gäller Bank ID-bedrägerier, som ofta organiseras av kriminella nätverk.

Många, framförallt årsrika, är hårt drabbade av Bank ID-bedrägerier. Kriminella nätverk organiserar i allt större omfattning telefonbedrägerier riktade mot årsrika personer som målgrupp. De luras systematiskt och blir av med stora besparingar på banken.

Det finns sannolikt även ett stort mörkertal, då många skäms för att anmäla och det är stigmatiserat att ha gått på en bluff. Men det är inte den som drabbats som ska skämmas. Bristande trygghet och säkerhet medför en minskad tillit i hela samhället som följd.

Panelsamtalet "IT-säkerhet för alla?"

I panelsamtalet "IT- säkerhet för alla?" – om hur gängkriminaliteten särskilt drabbar årsrika personer som måltavlor - efterfrågade Rättighetscentrum Dalarna, tillsammans med arvsfondsprojektet Klara Färdiga IT, Sensus Svealand och Diskrimineringsbyrån Gävleborg, svar från bland annat Sveriges regering, de Svenska bankerna, polisen och Telia AB om vad som görs konkret åt situationen.

Frågan som ställdes var: Vem tar ansvar för att stoppa utvecklingen, vilka åtgärder ska vidtas och när?

Medverkande i panelsamtalet

I panelsamtalet medverkade Diamant Salihu, journalist och författare, SVT, Peter Göransson, senior advisor, Svenska Bankföreningen, Åsa Kåryd, marknadschef digital inkludering och social hållbarhet, Telia AB och Niklas Wykman (M), Sveriges finansmarknadsminister.

Samtalet modererades av Martin Engman, samhällspolitisk chef, SPF seniorerna.

Alla deltagare i panelsamtalet inklusive tolken.

Åtgärder och framtida arbete

Även om en del svar om åtgärder behöver förtydligas mer framöver, och en hel del arbete finns kvar att göra hos framförallt bankerna ur säkerhetsaspekten, så gjorde paneldeltagarna ett bra jobb i att besvara och bemöta moderator Martin Engmans frågor.

Bland annat tog de upp att anmälda brott har sjunkit under våren, efter bland annat Uppdrag Gransknings program med Diamant Salihu. Åtgärder som beloppsgränser och fördröjande överföringar införs hos bankerna, och 7 av 8 riksdagspartier har röstat för att bedragna ska kunna få tillbaka hela beloppet. Polisen ska också ha fått mer riktade resurser för denna brottsbekämpning. Nu är det viktigt att vi fortsätter att bevaka utvecklingen.

Intryck från Almedalsveckan

Återkommande teman för årets föreläsningar som erbjöds i Almedalen var bland andra AI, IT-säkerhet, försvarsfrågor och vikten av att kämpa för vår demokrati. Det ingav en känsla av möjligheter, hopp och stärkt maktposition att ha förmånen att möta så många människor på samma plats, i samma tid, som vill samverka och dra åt samma håll.

Rättighetscentrum Dalarna huvudman Sensus devis sammanfatta veckan – en devis som både är ett hopp, en önskan och ett faktum; "Möten förändrar människor. Människor förändrar världen."

Webbsändning av panelsamtalet
Här kan du se webbsändningen av panelsamtalet (börjar 8 minuter in i klippet):

IT-säkerhet för alla?

Rättighetscentrum Dalarna

Rättighetscentrum Dalarna är Dalarnas antidiskrimineringsbyrå och har bedrivit verksamhet sedan 2015. Vi erbjuder råd och stöd till dig som upplever att du blivit diskriminerad. Om det visar sig att du har blivit utsatt för diskriminering enligt lag, kan vi hjälpa dig vidare, antingen genom medling för att lösa problemet lokalt eller genom att göra en formell anmälan.

Huvudman för Rättighetscentrum Dalarna är Sensus studieförbund, region Svealand, och vår verksamhet bedrivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Läs mer på dalarna.rattighetscentrum.se