Intresse för EPA och mopeder blev meka-konfirmandgrupp

27 juni, 2022
  • Livsfrågor

När församlingspedagog Moa Arnberg-Håkansson började i Rödeby fanns det ett självklart intresse för EPA och mopeder då det är en naturlig del av ungdomarna liv och ett bra sätt att ta sig runt eftersom många bor utanför Rödeby. Under åren har intresset vuxit bland ungdomarna och EPA-kulturen har vuxit sig starkare. Skulle det gå att kombinera intresset i en konfirmandgrupp?

– Som kyrka är det viktig att man är där mänskorna är och att gå ut och möta mänskorna och bygga relationer. När vi upptäckt att intresset ökade så ville vi möta ungdomarna där de är och bygga en relation och vara på deras arena. Det är så lätt som vuxna och döma ut EPA-kulturen. Vi såg att behovet fanns att möta ungdomarna och även visa en nyfikenhet och intresse för vad de tycker är spännande och roligt. Vi såg vikten av att, i stället för att döma ut, visa ett intresse och få mera kunskap och förståelse för ungdomarna och lära sig mera om deras EPA-kultur. Detta har lärt oss mycket och nya relationer har skapats, säger Moa.

Tillsammans med prästen Wictor Wallin ville de ge ungdomarna försättningarna att kunna dela sitt intresse för EPA och motorer med att konfirmera sig. Att skapa denna grupp vara ett sätt att nå de ungdomar som kanske annars inte hade valt att konfirmera sig. Det ska inte vara ett hinder att konfirmera sig för att man vill meka med sin EPA och känner att tiden inte finns. Så de valde att se om intresset fanns att skapa en grupp och det gjorde det! Men de hade inte kunskap om hur man skulle meka med motorer och EPA så de kontaktade en verkstad och inledde ett samarbete med två mekaniker samt två unga ledare som själva hade EPA-traktorer.

Ossian Johansson är en av de två unga ledarna och han har nu varit konfirmandledare i två år.

– Jag konfirmerades själv i Rödeby församling och blev därefter ledare. På fritiden skruvar och kör jag olika fordon och jag tror att det är en bidragande faktor till att iden om en mekagrupp kom till. Jag och Hampus, den andra ledaren, kör a-traktor och det är dessa vi tillsammans med utbildade mekaniker skruvar i på träffarna i verkstaden.

Ossian säger att detta första år fick bli lite av test. Han och Hampus tycker att det har funkat över förväntan och är nöjda med vad de har lyckats åstadkomma.

– Idén har öppnat nya samarbetstillfällen och samarbetspartners genom att vi som kyrka visar vikten av att vi är en del av byn och ungdomarna samt deras föräldrar och andra vuxna i Rödeby och närområdet. Nu hoppas vi på en grupp även till hösten! Vi har lärt oss hur vi ska planera och lägga upp det och genom att vi har fått ny erfarenhet så kommer det att bli lättare till nästa grupps, avslutar Moa.