Interreligiöst fredsforum – för mötesplatser över religionsgränserna

11 mars, 2019
  • Religionsdialog
  • Samtal om livet
  • Tro och religion

Interreligiöst fredsforum är ett nätverk av personer, samfund och föreningar som vill verka för mötesplatser över religionsgränserna.

I forumet ges möjlighet att mötas på lika villkor, lär känna och förstå varandra, bidra till fred, dialog och att ge en nyanserad bild av religiöst utövande. Sensus är en aktiv part i nätverket sedan starten.

I februari 2019 arrangerades ett interreligiöst meditationsmaraton där deltagarna fick möjlighet att pröva meditationer utifrån judisk, hinduisk och buddhistisk tradition. Under året arrangerades även ett flertal tillfällen av Vandring för vänskap, tillfällen som bjuder in till samtal kring fred och vänskap, att lära känna nya medmänniskor bortom etiketter i form av religion och andra grupptillhörigheter.