Intensiva dagar i Brighton när ny svensk musik var i fokus

22 maj, 2024
  • Musik – Band och artister

Med ÅÄÖ... Sounds Swedish vill vi skapa en mötesplats kring svensk musik i internationella sammanhang. Sensus fanns på plats i Brighton tillsammans med artisterna Ludwig Hart, Honey, The Indigo Echoes och Velvet Moon.

Att intresset för svensk musik är stort utomlands råder det ingen tvekan om. Att däremot lyckas nå ut med sin musik i en internationell kontext kräver långsiktigt strategiskt arbete, nätverkande och att hitta rätt samarbetsparter i musikbransch-myllret.

Sensus har sedan 2019 varit medarrangörer till en svensk scen och mötesplats kring svensk musik utomlands. Satsningen ÅÄÖ... Sounds Swedish känns igen bland internationell musikbransch som återkommer årligen till nätverksevenemang likt showcasefestivalen The Great Escape i Brighton. För många av våra artister är det vikigt att kunna nå en internationell publik och att etablera sig utanför Sveriges gränser. Att vi tillsammans med våra samverkansparter har skapat denna mötesplats är vi därför otroligt stolta och glada över.

De band och artister som medverkar på scenen erbjuds stöd i förberedelsearbete, planering, strategiskt tänk och nätverkande inför och under festivalen. Även stöd kring uppföljning och vad som blir nästa steg. Väl på plats i Brighton deltar de i nätverksmingel, speed meeting med inbjudna internationella besökare och spelar live på en scen med upparbetet gott rykte. Att spela live vid ett sådant här evenemang kan, beroende på hur väl chansen tas till vara och hur kontakter vårdas, vara starten på långsiktiga samarbeten och en internationell karriär inom musikbranschen.

2024 genomfördes satsningen som ett samarbete mellan Sensus, Talentcoach, Argle Bargle Studios, Lucille Group och Export Music Sweden. Tack vare Export Music Sweden kunde programmet utökas med speed meeting mellan svensk och internationell bransch som hölls under torsdagseftermiddagen. Därefter bjöd vi in till ett nätverksmingel och showcasespelningar med artisterna Honey, The Indigo Echoes, Ludwig Hart och Velvet Moon.

Vi vill rikta ett stort tack till våra medverkande band och artister som bjöd på otroliga livespelningar, våra samverkansparter och till er som besökte vår scen och andra aktiviteter.

På återseende!

Om ÅÄÖ… Sounds Swedish

Med ÅÄÖ... Sounds Swedish vill vi skapa en mötesplats kring svensk musik i internationella sammanhang. Sedan 2019 har satsningen synts i olika internationella musikbranschsammanhang, såsom showcasefestivalerna The Great Escape i Brighton och den digitala upplagan av SXSW.

Satsningen syftar till att ge svenska band och artister chansen att stå på en internationell scen, möjlighet att knyta nya kontakter, en fördjupad förståelse för andra länders musikliv, samt bredda sin publik. De artisterna erbjöds även stöd i förberedelserna inför festivalen och uppföljning efter, i syfte att arbeta strategiskt mot det de vill uppnå och få så bra genomslagskraft som möjligt.

För löpande uppdateringar se:
Instagram - ÅÄÖ... Sounds Swedish