Bild: Paul Trienekens / Unsplash

Integration i Cirkus Design

6 december, 2021
  • Konst och hantverk
  • Arbetsliv
  • Ny i Sverige

Genom Cirkus Design får deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden möjligheter att lära sig ett nytt hantverk samtidigt som de får öva på svenska språket.

Hösten 2021 startade Sensus tillsammans med Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) och Coompanion Kronoberg projektet Cirkus Design. Syftet med projektet var att nå personer långt ifrån arbetsmarknaden, huvudsakligen utrikesfödda kvinnor, för att stärka deras långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden. I detta projekt skedde det bland annat genom att deltagarna fick möjlighet att utöka sitt svenska ordförråd, utöka sitt kontaktnät och lära sig hantera elektriska handmaskiner för att renovera och tillverka möbler.

Ambitionen med projektet var från början att deltagarna skulle hitta möbler i behov av renovering på SSAMs återvinningsstation och göra något nytt av dem för att sedan kunna sälja dem second hand. Ganska tidigt stod det klart att de begagnade möblerna som kommer in i första hand är gjorda av plywood och laminat, material som flisar sig när man sågar eller borrar i det. Därför går det inte att bygga traditionella trämöbler av dem och det är omöjligt att göra en möbel med samma finish som möblerna i handeln. Efter att deltagarna tillverkat en pall, på uppdrag av studenter från Linnéuniversitetet som var på besök för att titta på materialet som kommer in till SSAM och betrakta slutprodukten, var de tvungna att hitta en ny riktning. Pallen blev helt enkelt inte snygg nog.

Den nya inriktningen för Cirkus Design blev istället att klä om och måla gamla stolar. Tyget till stolsitsarna togs från soffryggar på soffor som kommit in till SSAM och en lokal färghandel bidrog med färg. När deltagarna blev mer varma i kläderna tog de sig också an ommålning av byråer och renovering av lådbottnar där det behövdes. I samband med detta flyttades arbetet till Växjö Kommuns verkstad, där deltagarna fick tillgång till arbetsbänkar i rätt höjd, hörselskydd och fikarum med mera.

Projektet Cirkus Design har resulterat i att deltagarna blivit mer säkra i att prata svenska utanför klassrummet, de har knutit kontakter och lärt sig ett nytt hantverk. För en av deltagarna har projektet även lett till en praktikplats. Efter en termin har projektgruppen både identifierat förbättringsmöjligheter och sett att detta är ett koncept som kan utvecklas på fler orter.

Deltagarnas egna bilder

Bilder från verksamheten