Inspiration och samverkan i fokus på Idédag 2023

27 december, 2023
  • Föreningsutveckling

Idédagen, en årlig sammankomst för att utforska och stärka det ideella engagemanget, hölls denna gång i Trollhättan och digitalt, med Sensus som en av arrangörerna. Dagen bjöd på en dynamisk talkshow, diskussioner om ideellt arbete och lokala initiativ.

Varje år reser Idédagen runt i landet, och denna gång landade den i Trollhättan, men erbjöds också digitalt för alla andra. Idédagen arrangeras av Ideellt forum, Sensus, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans Unga i samverkan. I år blev det en sprakande talkshow med inspel och exempel från pastorat och församlingar runtom i landet. Frågor som diskuterades var bland annat: "Vad händer om man vågar släppa sargen? Hur kan vilja och engagemang tas tillvara? Vilka utmaningar finns i det ideella engagemanget – i större städer och på landsbygden?".

Sensus erbjöd under dagen en mötesplats i våra lokaler i Linköping för de som ville delta digitalt. Vi möjliggjorde det digitala deltagandet genom att ha personal på plats som agerade samtalsledare för gruppen. Lena Åkesson, verksamhetsutvecklare och enhetschef, berättar mer:

"Det är så bra att det ges möjlighet att kunna vara med digitalt; alla har inte möjlighet att resa långt. Den här gången fick vi ta del av ett otroligt inspirerande program, med både exempel från olika församlingar runtom i vårt land, men också från Sjöräddningssällskapets arbete med ideella medarbetare – mycket intressant verkligen!"

Efter lunch blev det mycket givande samtal i gruppen om hur vi kan ta med oss det vi sett och hört till våra lokala sammanhang. Det blev en dag som inspirerade och gav mersmak!