Ideellt forums Idédag 2022

21 december, 2022
  • Föreningsutveckling

Svenska kyrkan har länge haft ett starkt engagemang för ideellt arbete. Ideellt forums Idédag 8 oktober 2022 är ett uttryck för detta.

I samarbete med Sensus bjöd Ideellt forum in till en nationell konferens som riktar sig till ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan. Temat för årets Idédag var ”Av fri vilja på fri tid”, hämtat från en ny spännande rapport om ideellt engagemang i kyrkan som släpptes under våren 2022.

Konferensen ägde rum i Linköping, hos S:t Lars församling och Linköpings domkyrkoförsamling, och det var också möjligt att följa dagen digitalt vilket flera församlingar, pastorat och stift runtom i landet gjorde. Forskarna Sara Fransson och Johan von Essen presenterade upptäckter och insikter ur rapporten under förmiddagen, och eftermiddagen bjöd på workshops för vidare inspiration, erfarenhetsutbyte och samtal.

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser, där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. För att uppmuntra till detta arrangerade Ideellt forum Idédag 8 oktober 2022.

samtal_under_iddagen_2022