Hyllning till musikscenen i Katrineholm

22 december, 2023
  • Musik – Band och artister

Under några dagar i mars fick publiken på Sensus musikhus Inferno ta del av en unik tillbakablick på Katrineholms musikhistoria, där dåtid mötte nutid i en dynamisk symbios av fotografi och musik.

I Katrineholm har musikscenen alltid varit levande och dynamisk. Sedan 1980-talet har Lasse Johansson, en lokal fotograf, dokumenterat denna rika musikhistoria. Hans passion för musik och fotografi ledde till en idé om att skapa en fotoutställning på Sensus musikhus Inferno i Katrineholm. Syftet var att binda samman dåtid och nutid, att visa hur musikscenen har utvecklats och förändrats över decennierna.

Under fyra lördagar i mars blev denna idé till verklighet. Lasse Johansson, i samarbete med Sensus, bjöd in till en fest för ögat och örat. Det var en hyllning till musik och fotografi, där besökarna kunde njuta av både bild och ljud.

Katrineholm 2

På scenen i musikhuset uppträdde flera band som var stora på 80-talet. Dessa veteraner delade scenen med unga band från dagens musikscen. Det var en unik möjlighet för de unga musikerna att lära av de mer erfarna, och för de äldre att se hur deras musikaliska arv lever vidare.

Fotoutställningen och musikfesten blev mycket uppskattade. De bidrog till nya möten mellan generationer och skapade en känsla av gemenskap och samhörighet. Det blev också en påminnelse om musikens kraft att föra människor samman, oavsett ålder eller bakgrund.

Men kanske viktigast av allt, evenemanget gav hopp om framtiden. Det visade att musikscenen i Katrineholm är lika levande och dynamisk idag som den var på 80-talet. Och med stöd från organisationer som Sensus kommer den att fortsätta att blomstra och utvecklas.

Katrineholm 2