Husmöte på Labbet i Umeå

1 juli, 2024
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ

Under ett husmöte på Labbet samlades tio engagerade deltagare för att diskutera framtiden och möjligheterna för denna kreativa samlingsplats. Mötet inleddes på ett avslappnat sätt med pizza och mingel, vilket skapade en välkomnande atmosfär för alla närvarande.

Kajsa Poidnak och Hilda Lyxzén från Sensus presenterade viktiga förändringar och kommande händelser för hösten. En betydande del av diskussionen kretsade kring hur vi kan förbättra Labbet, inte bara för att öka trivseln men också för att främja lärande och kreativt skapande. Detta inkluderar en ny struktur för studiecirklarna som nu kommer att omfatta planering, uppföljning och utvärdering, vilket syftar till att minska den administrativa bördan och öka tiden för kreativa aktiviteter.

Trots nedskärningar i folkbildningens medel, vilket har lett till införandet av en deltagaravgift, förblir Labbet en öppen och tillgänglig plats för kreativt skapande. Med en ökning av antalet besökare uppmanas alla att hjälpa till att hålla ordning och se till att lokalen förblir ren och inbjudande. Under mötet lyftes även nya bokningsregler fram, där deltagarna nu kan boka upp till tre tillfällen i taget, tre timmar åt gången. Detta för att möjliggöra en mer flexibel användning av Labbets lokaler.

För hösten planeras en rad spännande aktiviteter såsom Popkollo under höstlovet, ett låtskrivar-camp kallat Sensus Writes, och deltagande i festivaler som Powerpose FM och House of Metal. Dessutom kommer nya crash courses att erbjudas, och en ny Labbet-skylt kommer att tas fram.

Deltagarna diskuterade även vad som krävs för att alla ska känna sig trygga och trivas på Labbet. Förslag som framkom inkluderade tydligare kommunikation mellan deltagarna genom plattformar som Discord eller WhatsApp, tydligare märkning av utrustning, samt önskemål om förbättrad ventilation och akustik i lokalerna.

Avslutningsvis uttryckte deltagarna en önskan om att lära sig mer om en rad ämnen under hösten, från sångteknik och musikproduktion till scenklädsel och instrumentvård. Denna input kommer att ligga till grund för planeringen av höstens program för att säkerställa att Labbet fortsätter att vara en inspirerande och utvecklande plats.