Bild: Hello World

Hello World! tänder stjärnor

26 augusti, 2019
  • Data och IT
  • Kultur och skapande

Med riktade satsningar bidrar Hello World! till att integrera och inspirera helt nya grupper som annars kanske aldrig skulle ha fått möjligheten att upptäcka allt magiskt man kan åstadkomma med digitala verktyg!

Hello world! tänder digitala stjärnor med stipendier, lånedatorer och inkomstbaserade avgifter. Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige. I praktiken betyder denna exponering att vi får en ökad andel tjejer, fler barn från icke-akademiker-hem och fler med invandrarbakgrund!

- Vi har samarbetat med Sensus sedan 2018 och tycker verkligen att det är bra. Vi får inte bara finansiellt stöd som möjliggör vår verksamhet, utan Sensus hjälper också till med utbildningar för våra stärka våra ledare. De är ett flexibelt samarbete och det märks att Sensus verkligen vill vårt bästa, säger Julia Söderberg, Hello World!.

Hello World!

Målet är att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige. Visionen är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer: helloworld.se