Ghanaian Ladies — en mötesplats för bildning, kultur, inspiration och gemenskap

6 december, 2021
  • Föreningsutveckling

Genom utbildning i föreningskunskap, engagemang och nätverkande har föreningen Ghanaian Ladies in Stockholm och dess verksamhet kunna formas och utvecklas.

Ghanaian Ladies in Stockholm bildades för fem år sedan då man upplevde att det saknades ett forum som särskilt tillvaratog ghanesiska kvinnors intressen och behov. Första året kantades av svårigheter som att få öppna bankkonto, utmaningar kring all formalia som behöver uppfyllas när en förening ska bildas och engagemang kring att ordna med aktiviteter som både uppfyllde behov och önskemål. Genom utbildning i föreningskunskap, engagemang och nätverkande har föreningen och dess verksamhet kunna formas och utvecklas.

Trots pandemin har Ghanaian Ladies Association fortsatt sina aktiviteter, stöttat och peppat varandra och hittat kreativa sätt att mötas och ta tillvara medlemmars kunskaper och erfarenheter.

Exempelvis har föreläsningar genomförts inom en rad olika områden så som tandvård, sexualitet, klimakteriet, sociala välfärdssystemet, covid-19, hårvård, diabetes, kost, aktuella samhällsfrågor, matlagningsworkshop och firanden via zoom.

Under våren har föreningen startat modersmålsundervisning för barn i ga och twi, två av många språk som talas i Ghana, och under loven har det arrangerats aktiviteter för barn. Ghanaian Ladies har kommit att bli en mötesplats för bildning, kultur, inspiration och gemenskap.