En dag med full fokus på Alzheimers sjukdom

18 december, 2023
  • Friskvård och hälsa

Kempesalen i Örnsköldsviks stadshus var nästintill fullsatt när Amr Aljamli och Malin Wermelin i höstas föreläste om Alzheimers sjukdom ur två olika perspektiv.

19 september uppmärksammade Örnsköldsviks Alzheimerförening tillsammans med Sensus Alzheimerdagen med två föreläsningar. Malin Wermelin, gift och tvåbarnsmor från Sundsvall, inledde evenemanget. Hon reflekterade över sin erfarenhet som anhörig till en mamma med sjukdomen och en pappa som blev alltmer utmattad.

Efter att hennes mamma fick diagnosen för ett år sedan, har Malin och hennes familj kämpat med att navigera i vårdsystemet och hitta stöd. Malin beskriver känslan av att vara "ärmpuffar" som håller sina föräldrar flytande och frustrationen över brist på uppföljning och individanpassat stöd från vården.

Malin Wermelin

Sök stöd och dela erfarenheter med andra

Trots att hon har blivit en proaktiv och ibland "besvärlig" anhörig, känner Malin sig ofta ensam och övergiven i ansvarstagandet. Under föreläsningen berättade hon om de emotionella utmaningarna som kommer med att vara anhörig; inklusive trötthet, ilska, skuld och sorg över att se sina föräldrar förändras och förlora sina förmågor.

Malin betonar vikten av att söka stöd, lära sig om sjukdomen och dela erfarenheter med andra i liknande situationer. Hon avslutade med en personlig anekdot om hur musik och en enkel sång kan väcka glädje och minnen, påminnande om att små stunder av närvaro och glädje är värdefulla i en annars utmanande tillvaro.

Den genetiska faktorn vid Alzheimers sjukdom

Läkaren Amr Aljamli, bosatt i Örnsköldsvik med bakgrund i medicinsk genetik, föreläste därefter om arvsanlagens roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Amr förklarade att sjukdomen är komplex, där tidiga tecken inkluderar ansamlingar av amyloid-protein i hjärnan. Han lyfte fram genen Apolipo-protein E-e4 som en betydande riskfaktor, då 40-65% av de drabbade bär på denna genvariant.

Amr belyste även att flera faktorer utöver genetik, såsom familjehistoria, ålder, livsstil, miljö, immunologisk status och psykosociala förhållanden, kan påverka risken att utveckla sjukdomen. Han betonade vikten av en hälsosam livsstil för att potentiellt minska risken, men påpekade att arvet spelar en stor roll för sjukdomens uppkomst.