Går det att förlåta sig själv – och en förälder som dricker varje dag?

21 maj, 2024
  • Livsfrågor

I ett samarbete mellan Sensus studieförbund och Svenska kyrkan Karlstads pastorat arrangerades nyligen en föreläsning som berörde djupa och personliga ämnen som alkoholism och medberoende.

Föreläsningen, som hölls av Lilian Hamsch och hennes son Patric, utforskade de komplexa relationerna och utmaningarna som kan uppstå i familjer där alkoholmissbruk är närvarande.

Under evenemanget delade Lilian och Patric öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter kring Lilians långvariga alkoholberoende och dess påverkan på hennes tre barn. De berättade om sin gemensamma resa mot ökad förståelse och förlåtelse, en process som de båda beskrev som både utmanande och helande.

Ett unikt inslag i föreläsningen var det öppna samtalet mellan mor och son, där de ställde frågor till varandra som de inte tidigare vågat ta upp. Denna interaktion gav publiken en inblick i de personliga och ofta smärtsamma stegen mot att hantera och övervinna de negativa effekterna av ett destruktivt beteende.

Föreläsningen bidrog till att belysa vikten av kommunikation och förståelse inom familjer som kämpar med liknande situationer och visade på möjligheterna till förändring och försoning.