Från asyl till gemenskap – ett initiativ som stärker inkluderingen i samhället

15 maj, 2024
  • Demokrati och rättigheter

Ett samarbete i Norrköping mellan Rädda Barnen, Sensus och ett TIA-projekt fortsätter att stödja asylsökande och personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Syftet med detta projekt är att främja inkludering och motverka utanförskap i samhället. Projektledarna har beskrivit att målet med dessa insatser är att skapa en välkomnande och integrerande lärmiljö för individerna.

De verksamheter som erbjuds är också anpassade för att möta deltagarnas specifika behov och för att främja deras välbefinnande och sociala integration.

Bland aktiviteterna som genomförts kan nämnas påsk- och julpyssel samt familjeträffar. Dessa tillfällen ger asylsökande och ukrainska deltagare möjlighet att engagera sig i samhällslivet, vilket bidrar till ökad förståelse och stärkt gemenskap mellan olika kulturer.

Det här är avgörande för att kunna bygga ett samhälle där alla individer känner sig inkluderade och har möjlighet att bidra till och utvecklas i gemenskapen.