Folk och Kultur – mötesplats för kulturen

2 mars, 2020
  • Kultur och skapande

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Ett forum som vi upplever viktigt och spännande att bidra till är Folk och Kultur, som är ett kulturpolitiskt konvent där inspiration, upplevelser och lärande står i fokus.

2020 deltog vi genom att initiera och arrangera seminarier om studieförbundens roll i kulturlivets ekosystem samt genom att berätta om det läsfrämjande projektet Läsa för livet som utgörs av biblioterapeutiska studiecirklar. Ytterligare ett seminarium vi höll i var ett samtal där alla i publiken bjöds in att delta för att få prova och inspireras till att utveckla samtal med hjälp av folkbildningsmetoder.

Under de tre år som Sensus har medverkat i konventet har vårt engagemang och samarbete med Folk och Kultur kommit att fördjupas. Som ett ytterligare steg på den resan har Sensus och Folk och Kultur ingått partnerskap inför 2021 års upplaga av konventet. En ambition med det utökade samarbetet är att genom vår metod Samtal fortsätter möjliggöra större utrymme för reflektion, möten och diskussion för de besökare som vill möta andra och samtala om det de hört och upplevt.