Fokus tjejer i Oskarshamn

27 december, 2023
  • Kultur och skapande

I Oskarshamn har Sensus, i samarbete med kommunen, lanserat projektet "FokusTjejer", ett initiativ som svarar på det lokala behovet av kulturella uttrycksformer för tjejer i åldrarna 13-19. Genom direkt dialog med ungdomarna och med stöd från kommunen, skapar projektet en dynamisk plattform för kreativitet och lärande, med kurser som spänner från musikproduktion till keramik.

En LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har belyst ett behov i Oskarshamn: unga tjejer saknar en plats för kulturella uttryck. Kommunen tog kontakt med Sensus för att utforska möjligheten till ett samarbete där vi på Sensus skulle leda projektet, med ekonomiskt stöd från kommunen under de kommande tre åren, med start våren 2023. Vi på Sensus i Oskarshamn kände direkt att det var ett viktigt projekt och kände oss hedrade över att kommunen vände sig till oss.

Projektet "FokusTjejer" erbjuder en mötesplats i olika former. Nicole Sandoval, verksamhetsutvecklare i Oskarshamn och projektledare, tog initiativet att besöka ungdomar i skolor, på fritidsgårdar och andra platser där de samlas för att informera om projektet och för att förstå vad ungdomarna själva känner saknas i staden när det gäller kurser och aktiviteter. Med ungdomarnas input och Nicoles egna idéer började hon organisera kurserna, med stöd av erfarna ledare, lämpliga lokaler och material. Utbudet är varierat och inkluderar allt från musikproduktion och keramik till podcasting.

Under våren lades mycket arbete på att samla idéer och inspiration, samt att marknadsföra projektet genom sociala medier, tidningar och radio. Nicole lyckades starta fem olika kurser som fortsatte under hösten, och målet är att erbjuda omkring 10-12 kurser per termin fram till år 2024.