Fokus på integration och mångfald

22 december, 2023
  • Ny i Sverige

Under året har Sensus arbetat med att främja integration och stödja mångfalden i Kronoberg genom ett brett spektrum av aktiviteter. Dessa har inkluderat språkutbildning, samhällsinformation, jobbsökarstöd och firande av svenska traditioner, allt i syfte att underlätta nyanländas inträde i samhället och stärka gemenskapen.

Att jobba med svenska och samhällsinformation kan innebära att erbjuda språkkurser för dem som vill förbättra sin svenska, samt att tillhandahålla viktig information om samhället, inkl. regler och normer i Sverige. Vi stödjer även människor i att söka jobb, vilket vanligtvis innebär att erbjuda vägledning, CV-skrivande och intervjuträning. Vi uppmärksamma svenska kulturella dagar tillsammans för att skapa medvetenhet, fira traditioner och främja integration. Föräldrarstöd har funnits i flera orter och kan innefatta att erbjuda stödgrupper, rådgivning eller resurser för föräldrar som behöver hjälp med uppfostran och få ökad förståelse för det svenska samhället ur ett familjeperspektiv.

Detta är en fantastisk kombination av aktiviteter för nyanlända. Att erbjuda kurser, barnaktiviteter och information om allemansrätten är otroligt värdefullt för att underlätta integrationen och skapa en känsla av gemenskap.

Under året har våra insatser för integration resulterat i följande aktiviteter: Sommarläger, Svenska för föräldralediga, Hållbarhet- och sykurser, kvinnoträffar, samtalsträffar för föräldrar, samarbete med Araby park arena och föreningen Internationella vänner, Konstutställning med tema Agenda 2030, projektet Naturguiden (om allemansrätten, hållbar miljö och den svenska naturen), språkundervisningen på olika nivåer samt läxhjälp i olika ämnen.