#fokus – när integration sker från två håll

20 november, 2019
  • Ny i Sverige

Integration sker från två håll, det var inriktningen för #fokus, ett EU-projekt som riktade sig till målgruppen asylsökande och de som ingår i en etableringsplan samt människor som möter de asylsökande i olika sammanhang.

Utbildningsinsatser har genomförts för båda målgrupperna gemensamt eller var för sig. Exempel på verksamhet som genomförts är språk- och samhällsundervisning, religion och kultur, normkritik, familjeverksamhet, kvinnogrupp, mansgrupp, studiebesök, engelska och data.

Projektet pågick i tre och ett halvt år och avslutades i december 2019. Under 2018 - 2019 har Linköpings Universitet genomfört en forskningsstudie som har resulterat i rapporten Folkbildning på svenska?.

Projektet har varit mycket lyckat och verksamheten fortsätter i något mindre omfattning inom ramen för särskilda folkbildningsinsatser.