Bild: Lisa Carr

Fantastiska klanger i Fredrikskyrkan

11 april, 2019
  • Musik – Instrument och sång
  • Tro och religion

Första veckan i juni invigs en nygammal romantisk orgel i Fredrikskyrkan och det firas med ett digert program under hela den veckan. Organist Staffan Sundås berättar att man vill ha med något för alla. Det kommer att vara ren orgelmusik men även orgel tillsammans med andra instrument och med kör.

Förutom församlingens musiker Anna Jefta, Staffan Sundås och Justin Hazelgrove med tillhörande körer kommer också Hans Fagius, Tommi Niskala, Lukas Arvidsson, Erik Karlinius, Fredric Lindahl, Anders Johnsson, Mari Sundås, Maria och Thomas Wallin, Windcorps Brassband samt gitarristen Niclas Höglind att medverka under veckan. Under en av dagarna har man ett särskilt fokus på barn och bjuder på ett program som passar dem som är lite yngre. (Programmet i sin helhet kommer med nästa nyhetsbrev.)

Kyrkan fick sin första orgel (placerad på huvudläktaren) 1764. Den uppfördes av Lars Wahlberg och fick en fasad med sniderier utförda av bildhuggaren Nicolaus Ekecrantz. I början av 1900-talet ansågs emellertid barockorgeln vara omodern och man ville ha en orgel som passade den nya, romantiska, tidens ideal. År 1905 plockades så den ursprungliga orgeln ner och ersattes med en Åkerman & Lundorgel. Fasaden behöll man eftersom den ansågs vara så fin och den nya orgeln byggdes bakom denna. På 1980-talet plockades i sin tur Åkerman & Lundorgeln ned och lades tills vidare på den norra läktaren. På huvudläktaren rekonstruerade Grönlunds orgelbyggeri i samarbete med orgelkonsulten Carl-Gustaf Lewenhaupt den ursprungliga orgeln byggd av Lars Wahlberg. Den lyckade rekonstruktionen invigdes där fasad och orgel åter igen talade samma språk invigdes på Påskdagen 1987.

I samband med den stora renoveringen av Fredrikskyrkan, som blev klar under 2018, bestämde man sig för att uppföra Åkerman & Lundorgeln igen, fast nu på den norra läktaren. Detta möjliggjordes bla med hjälp av medel från Lunds stift. Just nu är två intonatörer på plats för att få fram rätt tonstyrka och klangfärg i de 1940 piporna som är fördelade på 36 stämmor.

Det har funnits en oro för att orgeln inte ska komma till sin rätt på sidoläktaren, men allt tyder på att klangen till och med blir bättre med den nuvarande placeringen. Orgeln verkar tjäna på att inte vara placerad lika högt upp som tidigare. Estetiskt så blir orgeln, med sin mer avskalade fasad, en spännande kontrast till rokokofasaden på huvudläktarens orgel.

Staffan Sundås berättar att Fredrikskyrkan har blivit en verksamhetskyrka efter den omfattande renoveringen. Man satsar medvetet på att arbetsmiljön i kyrkan ska vara bra och man har ett pedagogiskt tänk kring alla förändringar. Det är meningen att kyrkolokalen ska användas – där ska vara verksamhet alla dagar i veckan. Kyrkan ska vara en mötesplats, inte ett muséum. Man har körövningar i kyrkan och det finns utrymmen för att ha bibelstudium, kurser och föreläsningar. Staffan säger att han idag lägger betydligt mer av sin arbetstid i kyrkobyggnaderna än tidigare. Det har blivit självklart för körerna att man nu övar i kyrkan istället för i någon annan lokal. Man blickar framåt och fokuserar på hur man vill att kyrkan ska vara framöver istället för att fastna i det förflutna.

Orgeln kommer att ha ett flyttbart spelbord nere i kyrkan för att optimera möjligheten att använda orgeln i olika sammanhang. Tex kan musikerna sitta nere i kyrkan och spela och samtidigt leda körerna. Spelbordet får också pedaler som kan anpassas så att barn kan spela på den. Från spelbordet kan man även styra kyrkans klockspel. Man kommer att kunna göra allt från klassiska verk till väldigt modern musik och variationsmöjligheterna är oändliga med de två orglar kyrkan nu har.

Staffan menar att det bästa med orgeln är att det är ett så fantastiskt instrument med en härligt sjungande församling till. Det är ett ”tillsammans-instrument”. Orgeln har enorma uttrycksmöjligheter. Det är ett levande instrument där man kan spela allt från det spröda och sköra till det pampiga och jublande. Staffan säger att det är fantastiskt att kunna ge uttryck för allt detta. Orgeln är ett komplett instrument - att bygga en orgel kräver stora kunskaper i bla teknik, akustik, arkitektur mm. Orgeln kan även kombineras med andra instrument och är därför så användbar.

Invigningsveckan blir startskottet för flera projekt kring temat orgel i Karlskrona-Aspö pastorat. Under sommaren kommer det att vara en serie lunchkonserter och sommarmusiken avslutas med en kvällskonsert 22/8 där Hans Fagius spelar på Fredrikskyrkans båda orglar. Förutom konserter kommer det att bli en kyrkohistorisk föreläsningsserie i ord och ton. Ambitionen är att framledes sammanställa historiken kring de unika orglarna i världsarvstaden Karlskrona i en liten skrift. Kyrkan kommer således att ha två orglar som ursprungligen är byggda för just denna kyrka och som kommer att bjuda på fantastiska klanger.


Lina Ringberg, Sensus studieförbund

Orgeln har enorma uttrycksmöjligheter. Det är ett levande instrument där man kan spela allt från det spröda och sköra till det pampiga och jublande.

Staffan Sundås

Organist