Existence is Resistance – hur kan vi leva modigt tillsammans?

19 december, 2023
  • Religionsdialog
  • Tro och religion

Sedan 2015 har kursen ”Tala väl med/om varandra” varit en samlingspunkt för kunskap och inspiration inom interreligiösa relationer och verksamheter. I november 2023 samlades tidigare kursdeltagare för en nätverkskonferens på Sigtunastiftelsen.

Syftet var att göra rum för fördjupad kunskap och dialog, men kanske framförallt att skapa möten i en tid präglad av oro och separation.

– Det är nu vi måste hålla i och fortsätta mötas, sa Petra Falk, chef för Möten i Jerusalem, Bilda, precis vid programstarten.

Konferensen var ett samarrangemang mellan studieförbunden Bilda, Ibn Rushd och Sensus, i samarbete med Svenska kyrkan. Under ett dygn kom 25 ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare från olika religiösa sammanhang samman med en gemensam längtan om att mötas. Särskilt viktigt var det för många att få möta sina lokala kontakter för att tillsammans planera framtida samarbeten och initiativ.

Konferensens titel, Existence is Resistance, speglar det mod som krävs för att samexistera med alla de olikheter och likheter som det innebär. Det handlar om att kollektivt ha kapacitet att vara i det som skaver, men också förmåga och vilja att fira tillsammans.

– Jag tror vi behöver ha mer fester tillsammans, fira livet, sa prästen Jonas Agestam, med både humor och allvar i tonen.

Detta kanske är särskilt relevant i en tid då samhället i övrigt visar tydliga tecken på polarisering.

Kursen och konferensen är exempel på hur Sensus studieförbund arbetar aktivt för att främja dialog, förståelse och nyfikenhet mellan och inom olika religiösa sammanhang. Genom att skapa mötesplatser och erbjuda utbildning inom det interreligiösa området bidrar Sensus till att vidga perspektiv, stärka demokratin och bygga en hållbar fredskultur.

Existence - Gruppbild